Team Work is not easy.....

 

 

But we must be to do......

 

 

工作 生活中

 

 

我們總是需要學會在團體之中

 

 

為自己著想 為他人想一想

 

 

都是對的行為及人之常情

 

 

看到努力的人 要學會去讚揚

 

 

看到打混的人 要學會去反省

 

創作者介紹

彰化縣聖智啟智中心

supportme 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()